wypadki w Polsce

W wypadkach samochodowych, jak widzimy w statystykach z roku na rok ginie w Polsce coraz mniej osób. Jednak nadal drogi pochłaniają wiele istnień (w 2010 roku na drogach zginęło prawie 4 tysiące osób), a wiele ludzi w wyniku wypadków drogowych ponosi uszczerbek na zdrowiu, często trwały (dane na 2010 mówią o prawie 50 tysiącach osób). Wypadki niosą nieodwracalne szkody: zarówno fizyczne, jak i psychiczne.zadośćuczynienie za śmierćJeśli my lub nasi bliscy byliśmy ofiarami wypadku, możemy ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub w przypadku wypadków śmiertelnych (jeśli istnieje osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania, a więc osoba bliska zmarłemu lub osoba, która była z nim/nią w związku, a w szczególności wszelkie osoby które były utrzymywane przez zmarłego) istnieją takie świadczenia jak zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ) i/lub odszkodowanie. Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, należy zaznaczyć, że ma ono podstawy w przypadku, gdy osoba uprawniona utrzymywała bliski kontakt ze zmarłym.

Zwykle po wypadku nie mamy możliwości chłodnego analizowania sytuacji, jednak często w pewnym czasie zaczynamy myśleć rozsądnie i zaczynamy ubiegać się o rekompensatę za nasze cierpienie. W takim wypadku wszczynamy postępowanie u ubezpieczyciela, który najczęściej mocno obniża kwotę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, które się nam niezaprzeczalnie należy w o wiele wyższej kwocie. W takich wypadkach najlepiej jest zwrócić się do odpowiedniego radcy prawnego, który zajmie się sprawą i wywalczy dla nas należne zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. W wielu przypadkach możemy liczyć na sukces i rekompensatę ? nawet kilkaset tysięcy złotych, które będą z pewnością bardzo istotne dla rodziny, o wiele istotniejsze, niż te “standardowe” 20 tysięcy od ubezpieczyciela… Zwłaszcza, jeśli zginęła osoba, która odpowiadała za finanse w rodzinie.

W ostatnich latach widzimy poprawę sytuacji osób starających się o zadośćuczynienia w sądach. Sytuacja ta uległa drastycznej zmianie, kiedy to 3 sierpnia 2008 roku wprowadzono art. 446 §4 KC, który daje możliwość uzyskania zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej w znacznie łatwiejszy i można powiedzieć pewny sposób. Zostało ustalone między innymi to, że krzywda poszkodowanego (czyli osoby, która może dostać zadośćuczynienie z tego tytułu) polega na zerwaniu więzi rodzinnej po śmierci osoby najbliższej,  która to więź podlega ścisłej ochronie prawnej, ponieważ stanowi fundament normalnego, niepatologicznego funkcjonowania rodziny. W ten sposób ustawodawca znacząco ułatwił postępowanie sądowe o zadośćuczynienie za śmierć najbliższych.