odszkodowanie za śmierć ojcaJeżeli w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, osoba straci ojca przysługuje mu w tedy odpowiednie świadczenie . Jest to odszkodowanie za śmierć ojca, które ustalane jest na podstawie kilku charakterystycznych aspektów.

Otóż, o odszkodowanie może ubiegać się osoba bliska, w tym przypadku dziecko zmarłego, jeżeli udowodni że jego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu. Sytuacja życiowa to pojęcie bardzo ogólne i nie oznacza ono bezpośrednio sytuacji pieniężnej członka rodziny osoby poszkodowanej która zmarła w wyniku wypadku. Sytuacja życiowa może donosić się do utrzymania danej osoby, na przykład jeżeli ojciec był jedyna osobą utrzymująca rodzinę, a w wyniku jego śmierci rodzina zacznie mieć problemy finansowe, może ubiegać się o odszkodowanie. Również jeżeli w wyniku doznanych negatywnych odczuć psychicznych spowodowanych śmiercią ojca, osoba może nie być zdolna do pracy i w tym wypadku jeżeli argumenty są niepodważalne, to osobie o braku zdolności do podjęcia pracy należy się odszkodowanie z tytułu utraty ojca i pogorszenia w wyniku tego sytuacji życiowej. Możemy także ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za pogrzeb osoby bliskiej.