Archiwa kategorii ‘Zadośćuczynienie’

Zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej

wypadki w Polsce

W wypadkach samochodowych, jak widzimy w statystykach z roku na rok ginie w Polsce coraz mniej osób. Jednak nadal drogi pochłaniają wiele istnień (w 2010 roku na drogach zginęło prawie 4 tysiące osób), a wiele ludzi w wyniku wypadków drogowych ponosi uszczerbek na zdrowiu, często trwały (dane na 2010 mówią o prawie 50 tysiącach osób). Wypadki niosą nieodwracalne szkody: zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Czytaj więcej

Od kogo egzekwowane jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

zadośćuczynienie za śmierćW życiu bywa różnie, również tak, że nie tylko rodzina zmarłego ma powody do zmartwień. Dla rodziny zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, zwłaszcza jeśli wynosi kilkaset tysięcy złotych okazuje się niezwykle pomocne, ale niestety finansowo cierpią na tym inni. W pewnych sytuacjach do odpowiedzialności finansowej pociągana jest osoba powodująca taki stan rzeczy, na przykład poprzez spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego. Czytaj więcej

Skąd bierze się wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć?

najwyższe uzyskane odszkodowanie za śmierć osoby bliskiejKażdy z nas w swoim życiu na pewno przeżyje wiele pięknych chwil, które będzie pamiętał aż do swojej śmierci. Jak wiadomo możemy zaliczyć dobre chwile oraz takie, które wzbudzają smutek i zmartwienie. Czytaj więcej

Najwyższe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej

najwyższe uzyskane odszkodowanie za śmierć osoby bliskiejJakie było najwyższe wywalczone odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej w Polsce? 9 czerwca 2008 roku Sąd Apelacyjny przyznał pewnej kobiecie aż pięćset tysięcy złotych odszkodowania, plus odsetki za każdy dzień prowadzenia procesu, co łącznie dało około miliona polskich nowych złotych. Czytaj więcej

Z historii prawa ? zadośćuczynienia po śmierci bliskich

historia prawa dotyczącego odszkodowań po śmierci bliskichHistoria Polskiego Prawa, dla wielu wydaje się być bardzo intrygująca. Dla przykładu, w Polsce od tysiąc 1930 roku, prawo nie przyznawało odszkodowań za śmierć osoby bliskiej. Nie przyznawano kwot pieniężnych za cierpienia psychiczne bliskich zmarłej osoby. Moralność socjalistyczna twierdziła, że Czytaj więcej

Co robić kiedy ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, uszczerbek na zdrowiuWiele osób zastanawia się dlaczego ubezpieczyciel odmówił im wypłaty odszkodowania lub mocno zaniżył należną kwotę. Takie zachowanie ubezpieczyciela jest niestety bardzo częste. Zdarza się, że nie obchodzi ich dobro klienta ? zależy im tylko na jak najmniejszej stracie podczas wypłaty odszkodowania. Często podają bardzo błahe powody przy odmowie wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty, wiedząc, że nieobeznani w temacie klienci nie potrafią dochodzić swoich praw i przyjmą przykrą rzeczywistość z rezygnacją.

W takim wypadku warto zwrócić się o pomoc do prawnika (radcę prawnego, ewentualnie adwokata) lub skorzystać z usług którejś z firm zajmujących się takimi sprawami (kancelaria odszkodowawczą, ew. firma windykacyjna). Po negocjacji procentu prowizji od wygranej kwoty, zajmą się oni naszą sprawą (oczywiście zależeć im będzie na wygraniu jak najwyższej kwoty, ponieważ dostaną od niej prowizję) ? doradzą badania specjalistyczne, napiszą pozew sądowy, w końcu: będą reprezentować nas i dochodzić naszych praw w postępowaniu sądowym przeciwko ubezpieczycielowi. Czytaj więcej

Zadośćuczynienie

Poszkodowany, na przykład w wypadku komunikacyjnym, może domagać się odszkodowania od sprawcy, z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie zależne jest od tego, jak bardzo nasze ciało zostało uszkodzone, lub na jak długo wypadek czy jakaś sytuacja spowodowała rozstrój naszego zdrowia. Nie chodzi tu o zwrot kosztów leczenia czy innych tego typu aspektów za powstałą szkodę, zadośćuczynienie ma na celu swego rodzaju wynagrodzenie wszystkich cierpień, które poszkodowany musiał przebyć z powodu tego wypadku. Oszacowanie dokładnej ilości kwoty zadośćuczynienia niestety nie jest łatwe, ponieważ zakres doznanego uszczerbku niematerialnego jest trudny do udowodnienia. Tak więc warto dobrze przemyśleć w jaki sposób udowodnić swoja rację. Swego rodzaju podstawą do obliczenia cierpień nie fizycznych jest wielkość cierpień fizycznych doznana w wyniku wypadku.  Zadośćuczynienie  nie może być kwotą symboliczną ale także nie może wykraczać ponad normę i nie może być olbrzymie. Powinno być stosunkowo odpowiednie do krzywd fizycznych wyrządzonych na człowieku, a kwota zadośćuczynienia, powinna odzwierciedlać negatywne psychiczne doznania wynikłe z powodu zaistniałego wypadku.

Powrót do góry

Witam Was Drodzy Internauci !

Stworzyłem tą stronę, aby uświadomić Wam, że dochodzenie odszkodowania, nie ważne czy za śmierć osoby bliskiej, czy za uszczerbek na zdrowiu, traktować powinniśmy jako rzecz naturalną i nawet w "beznadziejnych przypadkach" warto jest się postarać o odszkodowanie i zadośćuczynienie.